Covid opatření

Vážení návštěvníci,

při návštěvě našich akcí mějte prosím k dispozici potvrzení o některé z následujících skutečností (písemně nebo SMS zpráva v telefonu):

  • Očkování: 14 dní od ukončeného očkování;
  • negativní PCR test ne starší než 7 dní
  • negativní Antigenní laboratorní test ne starší než 72 hodin
  • negativní Antigenní test přímo na místě konání
  • do 180 dní od prodělání onemocnění COVID-19; .

Potvrzení protilátek se dle aktuálních opatření neuznává.

Dezinfekční prostředky na ruce jsou k dispozici u vstupu a v prostorách akce.

Prodej a konzumace občerstvení v prostorách bude možný podle aktuálních pravidel předzahrádek stravovacích zařízení.

Během akcí používejte respirátory. Dodržujte bezpečnostní rozestupy.

Děkujeme za dodržování

Otestujte se přímo na akci

Náš předchozí příspěvěk na Facebooku o nutnosti prokázání bezinfekčnosti vyvolal bujarou diskuzi. Pro ty, kteří by rádi zachovali hodovou tradici, zašli na koncert nebo prošli vavřinecký jarmark máme důležité informace 🥳👇

☑️
Zřídili jsme COVID POINT

Ti, kteří nejsou očkovaní, nebo pro ně nezbyl termín v běžných testovacích místech, máme možnost nechat se otestovat přímo na místě. Jak?

1. Předem se zaregistrujte podle dne, který se chcete nechat otestovat. Pokud mají návštěvníci nárok na test zdarma (1x týdně antigen, 1x měsíčně PCR), tak za test neplatí.
2. Přijďte se otestovat podle otevírací doby našeho festivalového COVID SPOTU:
🕑 5.8. -17:00 – 21:00
🕑 6.8. -15:00 – 22:00
🕑 7.8. – 8:00 – 22:00
🕑 8.8. – 12:00 – 19:00

3. Covid spot najdete přímo u areálu Svatovavřineckých. Prosíme zaregistrujte se alespoň den předem. Kdo to nestihne, bude mít možnost i přímo na místě.

Odpovědi na nejčastější otázky:
🔸 Potřebuji se testovat, když jsem očkovaná/ý❓
– Ne, stačí předložit jedno z potvrzení (viz infografika).
🔸 Chceme zachovat hodovou tradici ❓
Ano! 💜💙❤️
🔸 Vymysleli jsme si tato opatření sami❓
Ne, zas takoví kreativci nejsme. 🙃

 

Řídíme se mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, k nastudování zde: https://koronavirus.mzcr.cz/…/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9…

d) Zakazuje se účast na akci osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo které nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; organizátor akce je povinen při vstupu osoby na akci splnění podmínek podle bodu I/16 kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se organizátorovi takovou osobu vpustit na tuto akci, “